СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ВЕРСКА НАСТАВА

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Општи циљ наставе Грађанског васпитања јесте оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.

 • Чувари природе
 • Информатика и рачунарство
 • Цртање, сликање, вајање
 • Хор и оркестар
 • Шах
 • Домаћинство

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – 5. И 6. РАЗРЕД

Циљ наставе изборног предмета јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.

Задаци су да ученици развијају образовање за заштиту животне средине, развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем, развијају здрав однос према себи и другима, умеју да изаберу квалитетне и здраве стилове живота, примењују рационално коришћење природних ресурса, препознају изворе загађивања и уочавају последице, развијају радозналост, активно учествовање и одговорност, поседују развијену свест о личном ангажоавњу у заштити и очувању животне средине, природе, биодиверзитета.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Online учење – HTML туторијал – 8. разред

html_prezentacija – 8. разред

Html_rad sa slikama – 8. разред

html_hiperlinkovi – 8. разред

html_tabele – 8. разред

html uputstvo – 8. разред


 

 1. Циљ и задаци предмета:

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.

Задаци наставе информатике и рачунарства су:

– упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;

– развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;

– подстицање креативног рада са рачунаром;

– оспособљавање за рад на рачунару.

– подстицање међусобне комуникације и тимског рада

2. Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари):

Огледни часови биће базирани на потпуно самосталном раду ученика (од самосталног избора задатака до њихових коначних реализација), предавања и семинари ће бити посећени у зависности од организације општине, града или омладинских група;

3. Реферати, панои и такмичења:

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа на школским и другим такмичењима.

4. Корелација са другим предметима:

У циљу осавремењавања наставе, знања стечена у овом наставном предмету, омогућавају свестрану примену у свим другим предметима.

Можемо се похвалити да су у школској 2013/2014. години са успехом спроведене корелације информатике са предметима попут енглеског језика (Билингвални час – Обрада слика), техничког и информатичког образовања (Учење на даљину, видео конференција – Просторно приказивање), географије (Табеларни приказ демографских карактеристика света), енглеског језика и физичког васпитања (A basketball palyer).

Aктивно смо учествовали у пројектима:

 • Недеља програмирања, у којем су ученици кроз игру начинили прве кораке програмирања http://csedweek.org/                     Осврт на Недељу програмирања и
 • Виртуелни завичај, у којем су ученици правили троминутне мултимедијалне садржаје. Неки од њих су:

Стара црква у Миријеву

Астрономска опсерваторија Звездара

Звездарска шума, плућа Београда

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Видео 1

Видео 2

Изложба 24.11.2012.

Циљ и задаци: додатно подстицање развоја и практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних  елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењене уметности и визуелних комуникација, а у циљу развијања креативног мишљења.

ХОР И ОРКЕСТАР

Циљ и задаци: развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа; развијање музичких способности и жеље за активним музицирањем/певањем и деловањем у школским ансамблима; подстицање креативних способности; развијање навика слушања музике; подстицање стваралачког ангажовања

ШАХ

Циљ и задаци: циљ наставе шаха јесте да ученици овладају основним и напредним законитостима и принципима шаховске игре ради формирања радних способности, савесности, истрајности, упорности, уредности, радозналости, креативности, оригиналности и спремности за сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код ученика изгради култура рада, да се рад обавља у одређено време у предвиђеном радном простору, као и да се развије свесна потреба да се започети посао доврши до краја

ДОМАЋИНСТВО – 7. И 8. РАЗРЕД

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и  рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним активностима у свакодневном животу.

Задаци наставе домаћинства јесу:

 • стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани
 • развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика
 • стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране
 • развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине
 • развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству
 • развијање знања о компонентама правилне исхране
 • развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија
 • развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења
 • развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота
 • развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став
 • развијање свести о сопственим знањима и спсобностима.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.