ФЕСТИВАЛ ЗНАЊА – ЈАВНИ ЧАС

Тема: Површина и обим геометријских фигура

Предмети:

  • Математика – Славна Крстић, Јелена Гемаљевић, Данијела Шура, Савета Блажић
  • Биологија – Јелена Стефановић
  • Физика – Ивана Јоновић, Драгослава Јекић
  • Хемија – Биљана Радић
  • Ликовна култура – Љубица Радојковић
  • Енглески језик – Данијела Стојановић, Мирјана Дамљановић
  • Техника и технологиј – Весна Ракоњац, Мирјана Петровић Брашњовић, Марија Дуњић
  • Информатика и рачунарство – Емилија Тодоровић
  • Рецитаторска секција – Бојана Симоновић

Датум и време: 4.6.2019. у 19ч

Место: Свечана сала

Информатика, Математика – Овај час је реализован са ученицима шестог  и осмог разреда. Ученици шестог разреда су писали програм у програмском језику Python, за израчунавање површина троугла, квадрата, правоугаоника и трапеза, а ученици осмог разреда су у програму Excel урадили графичко представљање зависности површине од дужине страница. Урадили смо и тродимензионални приказ учионице у програму SketchUp,  у којој се налазе предмети у поменутим облицима.