Формула 1- од науке до спорта

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у саставу од 8 наставника, директора и родитеља (Јелена Ђорђевић,2/7) је успешно завршио обуку за међупредметну компетенцију и предузетништво.

Пројекат : Формула 1- од науке до спорта прихваћен је од великог броја деце.
10.04. одржан је угледни час, на коме су ученици своја знања из математике, биологије, страних језика и технике применили на примеру формуле 1 и повезали науку са спортом. Све радове ћемо приказати на хуманитарној изложби у свечаној сали..
Следе фотографије са угледног и редовних часова.