ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

 

Програм има за циљ смањење насиља над и међу децом и  стварање безбедне и подстицајне средине за учење и рад.
Кроз програм се стичу  конкретна знања о томе како се проблем насиља може решити  учењем техника понашања и  процедура у превазилажењу  конфликта. Програм је је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али  и родитељима и целокупној локалној заједници.
У школама ментори  реализују обуке за различите циљне групе:
 • О врстама, учесталости  и облицима насиља у школи – сви запослени.
 • Правила и реституција (надокнада/искупљење за начињену штету/повреду)-сви запослени.
 • Руковођење одељењем – наставно особље.
 • Превентивни рад са ученицима и родитељима – све разредне старешине.
 • Коришћење анимираног серијала“Уааа неправда! “ – учитељи.
 • Употреба форум театра – тим заинтересованих наставника.
 • Рад вршњачких група – изабрани наставници и ученици.
Обучени наставници стечена знања примењују у раду са ученицима и родитељима, користећи посебно припремљене материјале.
Сама реализација програма са ученицима подразумева спорвођење сета превентивних радионица са ученицима млађих и старијих разреда којима се дефинишу одељенска и школска правила (која се уврштавају и у школске правилнике), а ученици обучавају како да препознају насиље и конструктивно реагују на њега. Поред тога ученици млађих разреда пролазе превентивне радионице анимираног серијала, а старијих разреда  форум театра. Вршњачки тим који се формира од ученика из сваког разреда има улогу промотера и помагача.

ПРАВИЛА  ПОНАШАЊА У ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“
 • Свако има право да каже своје мишљење на начин који не вређа друге.
 • Поштујемо се и уважавамо иако смо другачији.
 • Размотрићу грешку коју направим и трудићу се да поправим учињену штету.
 • Кад неко има проблем сви се трудимо да решимо тај проблем на миран и ненасилан начин.
 • Сукобе решавамо разговором и договором, а не свађом.
 • Пријављујемо насилна понашања (вербална, физичка, социјална, психичка).
 • Чувамо школску и туђу имовину.

ВРШЊАЧКИ ТИМ