ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2019/2020.УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2019/2020.

Преко специјализованих секција на овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.


Правилник, календар активности и конкурс за упис у средњу школу 2019/20. можете видети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2019/20

 

Календар уписа у средње школе 2019/2020

-до 25.05.2019.
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
-10.05 – 13.05.2019. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
-10. и 13.05.2019. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
-25. и 26.05.2019. (од 10 часова)
Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
-31. 05 – 02.06.2019. (од 10 часова)
Пријемни испити у музичким школама
-02.06 – 04.06.2019. (од 10 часова)
Пријемни испити у балетским школама
-31.05 – 02.06.2018. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова)
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
-01.06.2019. (од 10 до 12 часова)
Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
-01.06.2019. (од 14 до 16 часова)
Пријемни испит за ученике са посебним способностим аза биологију и хемију
-02.06.2019. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике)
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)
-01. и 02.06.2019. (од 10 до 12 часова)
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
-01. и 03.06.2019. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
-27.05 – 07.06.2019.
Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
-05.06.2019. (од 8 часова)
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
-06.06.2019. (од 8 часова)
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
-06.06.2019. (од 8 до 16 часова)
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
-07.06.2019. (до 12 часова)
Коначни резултати пријемних испита
-17.06.2019. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
-18.06.2019. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из математике
-19.06.2019. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – комбиновани тест
-21.06.2019. (од 8 часова)
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
-22.06.2019. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
-24.06.2019. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
-27.06.2019. (од 8 часова)
Објављивање коначних резултата завршног испита
-28.06.2019. (до 16 часова)
Упис у музичке и балетске школе
-28. и 29.06.2019. (од 8 до 15 часова)
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
-03.07.2019. (од 8 часова)
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
-03.07.2019. (од 8 до 15 часова)
Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
-04.07.2019. (до 12 часова)
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
-07.07.2019. (од 8 часова)
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
-07.07.2019. (до 20 часова)
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
-08. и 09.07.2019.
Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
-08.07.2019. (од 8 до 15 часова)
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
-10.07.2019. (до 8 часова)
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
-10.07.2019. (до 8 часова)
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
-11.07.2019. (од 8 до 15 часова)
Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

Полагање мале матуре
-Српски језик
17.06.2019. понедељак, српски/матерњи језик, од 9:00-11:00 часова
-Математика
18.06.2019. уторак, математика, од 9:00-11:00 часова
-Комбиновани тест
19.06.2019. среда, комбиновани тест, од 9:00-11:00 часова
-Прелиминарни резултати завршног испита
21.06.2019. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама од 8:00 часова
-Пријем жалби и решавање по жалбама ученика
22.06.2019. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 08:00 до 16:00 часова у основним школама
-24.06.2019. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 08:00 до 16:00 часова
-Објављивање коначних резултата завршног испита
27.06.2019. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8:00 часова
-Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
28. и 29.06.2019. од 08:00 до 15:00 часова
-Коначан распоред по школама и образовним профилима:
07.07.2019. недеља, од 8:00 часова
-Упис ученика у средње школе
08. и 09.07.2019. упис ученика у средње школе од 08:00 до 15:00 часова
-Редослед кандидата утврђује се на основу:

Општег успеха од VI до VIII разреда (60 бодова)
Успеха на завршном испиту (бодова: 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)

Преузето са сајта

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ЕДУКАЦИЈА


Пробни завршни испит

  • Ученици ће у два дана радити три теста ‒ 12. априла 2019. године у 12:00 ‒ тест из математике и 13. априла 2019. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика, и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.
  • Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом;
    – списак прибора за рад на пробном завршном испиту (за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица);
    – од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Advertisements