ОТВОРЕНА ВРАТА

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК Бојана Симоновић 3.час четвртак 7.час четвртак 7.час поподне преподне-претчас 6.час петак
Весна Дукић 4.час среда уторак претчас понедељак претчас среда претчас
Данијела Живковић 3.час петак понедељак претчас 7.час петак /
Сандра Ристивојевић 5.час уторак четвртак претчас понедељак претчас среда претчас
Мања Вујновић 3.час среда 7.час среда 7.час четвртак /
Милан Новаковић 4.час среда уторак претчас/ 7.час уторак 7.час среда петак предчас
Јефтенић Александра 5.час среда 7.час понедељак 7.час уторак 13,00h четвртак
Марица Јовановић 5.час понедељак петак претчас 13,00h уторак 13,00h четвртак
МАТЕМАТИКА Мијаиловић Славица 2.час четвртак пре подне 13,05h  петак

по подне 12,45h четвртак

пре подне 13,05h  уторак

по подне 12,45h понедељак

/
Данијела Шура 4.час среда уторак претчас 7.час четвртак /
Јелена Ирић 3.час понедељак понедељак претчас уторак претчас /
Љиљана Моравчић 4.час уторак парна смена 7.час уторак 13,05h четвртак понедељак среда 7.час међусмена /
Оливера Видојевић 4.час четвртак 7.час четвртак среда претчас /
Савета Блажић 3.час среда четвртак претчас 7.час понедељак /
Славна Крстић 4.час четвртак понедељак претчас уторак претчас /
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ана Рељић 3.час понедељак уторак међусмена понедељак претчас /
Анђела Бабић 3.час уторак 7.час понедељак 7.час уторак /
Горица Костић 3.час петак парна смена / 5.час среда за IV непарна /
Данијела Стојановић 5.час четвртак / четвртак међусмена /
Невена Лепојевић 3.час уторак / 5.час понедељак /
Јована Ђаковић 5.час петак / / /
Мирјана Дамљановић 4.час уторак 7.час петак четвртак претчас /
Маја Аћимовић 4.час понедељак / / /
Славица Цветковић 2.час уторак по подне / / /
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Бојана Блануша 4.час понедељак 7.час среда 7.час понедељак /
Драгана Павловић 3.час петак 7.час четвртак 7.час среда /
Нада Стоиљковић 4.час понедељак / 7.час уторак /
Јована Савић 2.час среда / 7.час четвртак /
ГЕОГРАФИЈА Бранислава Игњатовић 4.час среда 7.час понедељак 7.час уторак /
Гордана Миљушевић 4.час среда 7.час уторак напарна петак 13,05h /
Сања Стојановић 4.час понедељак среда претчас 7.час уторак /
БИОЛОГИЈА Ирена Даниловић 4.час понедељак парна смена 7.час четвртак 7.час уторак /
Јелена Стефановић 4.час уторак среда претчас петак претчас /
Јелица Кошевић 4.час четвртак 7.час уторак

по подне/

уторак претчас пре подне

7.час четвртак по подне/ четвртак претчас

пре подне

/
Јовић Невенка 3.час четвртак 7.час четвртак 6.час петак
Александра Арсенијевић 3.час уторак уторак претчас парна

пре подне

уторак претчас парна

пре подне

ХЕМИЈА Александар Вијатов 7.час среда 7.час понедељак 7.час понедељак
Биљана Радић 5.час четвртак непарна смена четвртак среда међусмена
ФИЗИКА Драгослава Јекић 2.час среда 7.час четвртак пре подне петак међусмена после подне среда међусмена
Ивана Јоновић 5.час петак среда по подне претчас четвртак међусмена после подне уторак међусмена
Корица Сања 7.час уторак 7.час четвртак 8.час четвртак
ИСТОРИЈА Јасмина Николић 3.час уторак непарна уторак претчас 7.час понедељак
Роган Жарко 4.час среда непарна смена / 7.час петак
Никола Топаловић 4.час уторак 7.час четвртак 7.час понедељак
Радмила Јагличић 4.час четвртак четвртак 13,10h 7.час уторак
МУЗИЧКА КУЛТУРА Наташа Вељковић 4.час среда среда –четвртак 13,05h
Снежана Васић 5.час среда
ЛИКОВНА КУЛТУРА Љубица Радојковић 5.час среда
Јелена Тодоровић 5.час уторак
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Ана Поповић 4.час четвртак петак 13,00h
Драгана Салопек 3.час среда 4.час среда уторак међусмена
Зорица Савић 4.час понедељак непарна 5.час уторак парна понедељак међусмена
Никола Поповић 2.час уторак среда 13,10h-13,50h
Тамара Вучковић 2.час петак 5.час среда четвртак 13,00h
ТИО Силвана Фејзоски 2.час уторак четвртак међусмена
Весна Ракоњац 5.час уторак парна 7.час четвртак парна
Милена Коцић 4.час петак
Раде Јовановић 5.час среда
Радмила Рајак
Марија Дуњић 3.час среда парна смена 7.час четвртак
Мирјана Петровић Брашњовић 3.час среда парна 7.час четвртак парна
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Рејхан Зурапи 5.час уторак непарна смена петак 13,05h
Сићевић Никола 3.час понедељак непарна смена
Емилија Тодоровић 5.час уторак непарна смена петак 13,05h четвртак 13,05 програмирање
ВЕРСКА НАСТАВА Нада Тасић 5.час четвртак непарна смена
Новица Обрадовић 5.час понедељак парна смена петак 13,05h
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Биљана Јовановић 5. час четвртак непарна смена 4.час петак парна смена