ПЛАН ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик   7.   17.     29.   33.  
Математика   8.   17.     28.     38.
Енглески језик     13.         32.    
Немачки језик      

 

          35.  
VI Српски језик   9.   16.     28.   35.  
Математика   8.   16.     28.   37.  
Енглески језик     13.         32.    
Немачки језик     14.           36.  
VII Српски језик   8.   18.     27.   37.  
Математика     10. 17.     26.     38.
Енглески језик     13.         32.    
Немачки језик     14.           36.  
VIII Српски језик   9.   16.     28.   34.  
Математика     10. 18.     28.   36.  
Енглески језик     13.         32.    
Немачки језик       15.         35.  

 

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик   9.   15. 20.   26. 31. 36.  
Математика 5.   12.     24.     34.  
Енглески језик   6.

10

  18.   25.  

 

29. 35.  
Немачки језик     13.ДК 16.   25.ДК 27.      
VI Српски језик 5.   12.   19.   27. 31. 37.  
Математика 5.   11.   20.   26.   34.  
Енглески језик   6.

10.

  18.   25.   29. 35.  
Немачки језик 5. ДК 10.       25.ДК 28.      
Физика   9.   17.     26. 33.    
VII Српски језик     11. 15.     30.   35.  
Математика 5.   12.   20. 24.   32.    
Енглески језик   6.

10.

  18.   25.   29. 35.  
Немачки језик 5. ДК 10.       25.ДК 28.      
Физика   9.   19.     27.   34.  
Хемија   9.   17.     26.     38.
VIII Српски језик   7.     20. 26.   32. 36.  
Математика 4.   14.   20. 24.   31.    
Енглески језик   6.

10.

  18.   25.   29. 35.  
Немачки језик 5. ДК 10.       25.ДК 27.      
Физика   9.   17.     27. 33.    
Хемија   8.   16.   24. 29.      
Advertisements