РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
I 1 Савић Соња петак – 4. час уторак – 5. час четвртак – 5. час
I 2 Срдановић Бранислава среда – 2. час
I 3 Ратковић Милена уторак – 4. час четвртак – 5. час петак – 5. час
I 4 Несторовић Ђевеница Мила понедељак – 2. час
I 5 Чупковић Ружица  среда – 4. час  среда – 5. час  четвртак – 5. час
I 6 Лазић Бранкица четвртак – 2. час
I 7 Еремија Луција  уторак – 5. час  среда – 5. час  четвртак – 5. час
I 8 Петровић Ивана уторак – 2. час
I 9 Костић Татјана уторак – 2. час четвртак – 5. час понедељак – 5. час
I 10 Драгић Милена четвртак 1. час четвртак – 5. час уторак -5. час
II 1 Миладиновић Радмила уторак – 3. час четвртак – 5. час и по договору понедељак – 5. час и по договору
II 2 Мандушић Перса четвртак – 4. час понедељак – 5. час четвртак – 5. час
II 3 Бркић Љиљана среда – 5. час уторак – 5. час четвртак – 5. час
II 4 Томић Весна четвртак – 3. час четвртак – 5. час петак – 5. час
II 5 Попадић Надица понедељак – 4. час уторак – 5. час петак -5. час и по договору
II 6 Костић Љиља среда 3. час понедељак – 5. час уторак – 5. час
II 7 Кларић Ана понедељак – 5. час среда – 5. час четвртак – 5. час
II 8 Пујовић Дејан уторак – после наставе четвртак – 5. час петак – 5. час
III 1 Трифуновић Гордана  уторак – 5. час
III 2 Матић Душанка понедељак – 4. час понедељак – претчас или 5. час по договору
III 3 Шкуртић Зорица  среда – 6. час
III 4 Младеновић Исидора петак – 3. час уторак – 5. час понедељак – 5. час
III 5 Малиновић Александра  понедељак – 6. час  понедељак – 5. час
III 6 Апостолски Даница четвртак – 5. час уторак – 5. час по договору
III 7 Богдановић Дејана понедељак – 5. час четвртак – 5. час по договору
III 8 Бошковић Милица понедељак – 3. час понедељак 5. час по договору
IV 1 Латиновић Јована понедељак – 3. час понедељак – претчас или 6. час петак – претчас или 5. час четвртак – 5. час и по договору
IV 2 Вранић Гордана четвртак – 2. час среда – 5. час четвртак – 5. час уторак – 6. час
IV 3 Павловић Мира среда – 2. час понедељак – 5. час среда – 5. час петак – 5. час
IV 4 Тричковић Зорица уторак – 2. час четвртак – 5. час понедељак – 5. час уторак – 6. час
IV 5 Јаворина Маја петак – 2. час петак – 5. час понедељак – 5. час уторак – 6. час
IV 6 Лазовић Џепчески Јелена уторак – 3. час четвртак – 5. час среда – 5. час понедељак – 6. час
IV 7 Боровац Ивана понедељак – 4. час петак – 5. час понедељак – 5. час среда- 6. час
IV 8 Митић Татјана четвртак – 4. час среда – 6. час понедељак – 5. час уторак – 5. час
Боравак

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК Бојана Симоновић уторак – 3. час по договору четвртак – претчас – 6. разред петак- претчас
Весна Дукић среда – 3. час уторак – претчас среда – претчас
Данијела Живковић уторак – 4. час среда – 7. час понедељак – 7. час петак – 7. час
Сандра Ристивојевић петак – 3. час среда – по договору четвртак – претчас
Јелена Глишић понедељак – 5. час четвртак – 7. час понедељак – 7. час
Милан Новаковић четвртак – 3. час уторак – претчас четвртак – претчас
Јована Лучић четвртак – 4. час среда – претчас петак – 6. час
Марија Џекулић среда – 7. час четвртак – 7. час уторак – 7. час
МАТЕМАТИКА Владимир Милосављевић уторак – 3. час среда – 6. час четвртак – 7. час
Данијела Шура понедељак – 3. час среда – 7. час четвртак – 7.час
Јелена Ирић среда – 3. час четвртак – претчас уторак – претчас
Љиљана Моравчић четвртак – 6. час, непарна смена 7.р. – среда 13.05; 8.р. – четвртак 7. час, непарна смена 7.р. – уторак 13.05 – непарна; 8.р. – понедељак 13.05
Оливера Видојевић четвртак – 5. час уторак – 7. час; понедељак – 7. час петак – претчас; четвртак – 7. час
Савета Блажић четвртак – 4. час среда – претчас понедељак – претчас
Славна Крстић четвртак – 5. час уторак – 7. час петак – претчас
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ана Рељић среда – 4. час четвртак – претчас
Анђела Бабић среда – 3. час уторак – 7.час
Горица Костић среда – 3. час, парна смена петак – 7. час, парна смена
Данијела Стојановић петак – 4. час петак – међусмена уторак – међусмена
Данијела Веселиновић уторак – 5. час уторак – међусмена
Јована Ђаковић понедељак – 5. час среда – међусмена, непарна смена
Мирјана Дамљановић петак – 5. час уторак – међусмена петак – међусмена
Маја Аћимовић  уторак – 2. час, парна смена
Славица Цветковић уторак 3. час
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Бојана Блануша петак – 4. час по договору понедељак – 6. час, преподне; петак – претчас, поподне
Драгана Павловић уторак – 3. час по договору уторак – 7. час
Нада Стоиљковић уторак и четвртак – 3. час по договору уторак – претчас или 7.час
Милена Кићовић понедељак – 2. час по договору уторак – 7. час
ГЕОГРАФИЈА Бранислава Игњатовић среда – 4. час петак – 7. час уторак – 7. час
Гордана Миљушевић уторак – 3. час, непарна смена петак – претчас или 7. час уторак, среда – међусмена
Сања Стојановић понедељак – 5. час петак – претчас четвртак – 7. час
БИОЛОГИЈА Ирена Даниловић среда – 4. час, непарна смена понедељак претчас петак – претчас
Јелена Стефановић уторак – 4. час среда – по договору четвртак – по договору
Јелица Кошевић петак – 4. час уторак – 7. час петак – 7. час
Александра Арсенијевић по договору по договору
ХЕМИЈА Александар Вијатов петак – 5. час понедељак – међусмена среда – међусмена
Биљана Радић уторак – 5. час, непарна смена четвртак среда – међусмена
ФИЗИКА Драгослава Јекић понедељак – 4. час понедељак – међусмена уторак – међусмена
Ивана Јоновић понедељак – 4. час по договору среда – међусмена
Бранко Шипка четвртак – 2. час четвртак – претчас или 7. час уторак – претчас
ИСТОРИЈА Надежда Лукић петак – 3. час среда – 7. час петак – 7. час
Никола Топаловић среда – 4. час понедељак – 7. час среда – претчас
Радмила Јагличић уторак – 4. час четвртак – по договору среда – 7. час
МУЗИЧКА КУЛТУРА Наташа Вељковић среда – 3. час уторак и четвртак – међусмена
Снежана Васић среда – 4. час понедељак и среда – међусмена
ЛИКОВНА КУЛТУРА Љубица Радојковић среда – 3. час уторак – 7. час
Миодраг Пантелић четвртак – 3. час среда – 7. час; четвртак – претчас
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Ана Поповић уторак – 4. час петак
Драгана Салопек среда – 4. час понедељак – 6, 7. час
Зорица Бајкић среда – 5. час, непарна смена четвртак – 3. час, парна смена среда – међусмена
Никола Поповић среда – 2. час
Тамара Вучковић понедељак – 3. час
ТИО Силвана Фејзоски уторак – 6. час четвртак – 7. час или среда – претчас
Весна Ракоњац уторак – 6. час понедељак – 7. час
Милена Коцић четвртак – 3. час среда – 7. час
Радослав Јовановић  среда – 2. час
Радмила Рајак
Ана Танасковић уторак – 3. час, парна смена среда – 7. час, парна смена
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Биљана Марковић петак – 3. час четвртак – међусмена
Емилија Тодоровић четвртак – 4. час, парна смена  понедељак – 7. час, парна смена петак – 7. час, парна смена
ВЕРСКА НАСТАВА Немања Шкрелић петак – 6. час
Новица Обрадовић четвртак – 3. и 6. час
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Биљана Јовановић четвртак – 4. час, парна смена
Јасмина Николић
Advertisements