РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

Распоред писмених и контролних вежби за школску 2019/20. годину по броју радне недеље

– Промене су могуће у договору са наставницима и ученицима

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик 6. 17. 27. 37.
Математика 10. 20. 32. 39.
Енглески језик 12. 33.
Немачки језик 35.
VI Српски језик 9. 16. 27. 36.
Математика 9. 21. 32. 39.
Енглески језик 12. 33.
Немачки језик 15. 35.
VII Српски језик 8. 17. 27. 36.
Математика 9. 17. 27. 38.
Енглески језик 12. 33.
Немачки језик 15. 35.
VIII Српски језик 9. 16. 29. 35.
Математика 9. 17. 28. 36.
Енглески језик 12. 33.
Немачки језик 15. 34.

 

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик 2. 8. 14. 20. 32. 36. 38.
Математика 6. 14. 24. 27. 36.
Енглески језик 5. и 9. 17. 25. и 28. 37.
Немачки језик 15. 29.
Географија 21.
VI Српски језик 2. 5. 12. 20. 32. 37. 39.
Математика 6. 14. 19. 28. 36.
Енглески језик 5. и 9. 17. 25. и 28. 37.
Немачки језик 10. 29.
Физика 8. 15. 25. 33.
Географија 17.
VII Српски језик 2. 7. 12. 15. 25. 33. 37.
Математика 5. 11. 20. 25. 32.
Енглески језик 6. и 9. 16. 26. 29. 37.
Немачки језик 10. 29.
Физика 10. 19. 28. 35.
Хемија 8. 16. 26. 38.
Географија 19.
VIII Српски језик 3. 7. 21. 27. 32. 37.
Математика 3. 13. 20. 24. 32.
Енглески језик 5. и 8. 16. 25.и 28. 35.
Немачки језик 10. 29.
Физика 8 17. 26. 33.
Хемија 7. 15. 24. 29.
Географија 19.