РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

Распоред писмених и контролних вежби за школску 2018/19. годину по броју радне недеље

– Промене су могуће у договору са наставницима и ученицима

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик   7   17     26   34  
Математика     10   20     31   37
Енглески језик     13         30    
Немачки језик                 35  
VI Српски језик   9   16     27   35  
Математика   8   15     28     37
Енглески језик     13         30    
Немачки језик       17         34  
VII Српски језик   8   17     27   35  
Математика   9   16     26   36  
Енглески језик     13         30    
Немачки језик       15         34  
VIII Српски језик   8   16     28   34  
Математика   9   17     27   35  
Енглески језик     13         30    
Немачки језик       15         33  

 

 

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик 3 9   15 21     29 36  
Математика   6   14   24 27   35  
Енглески језик   6   17 20 24 27   36  
Немачки језик     16         30    
VI Српски језик 2 5 12   19   26 31 36 38
Математика   5 10   21   25   34  
Енглески језик   6   17 20 24 27   36  
Немачки језик     10         29    
Физика   7   15     22 30    
VII Српски језик 2 7 12 15     25 32   37
Математика 4   11   20 24   31    
Енглески језик   6   17 20 24 27   36  
Немачки језик     10         29    
Физика   9   18     24 31    
Хемија   9   17     26     38
VIII Српски језик 3 7     20   26 32 35  
Математика 3   13   20 23   30    
Енглески језик   6   17 21 24 27   34  
Немачки језик     10         29    
Физика   9   17       26 32  
Хемија   8   16   24 28      

 

Advertisements