СПИСАК УЏБЕНИКА – 2019/2020.

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2019/20. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

 

ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик

  „НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе;

 

Душка Милић,

Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

 

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка „Реч по реч“за први разред основне школе;

 

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

 

Математика

„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

 

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

 

Свет око нас

„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

 

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

 

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

 

Ликовна култура

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

 

Енглески језик

„ФРЕСКА” SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Jenny Dooly

 

 

Списак уџбеника за други разред за школску 2019/2020. годину

Издавач – Нови логос

Српски језик

Читанка “Уз речи растемо“, Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“,Јелена Срдић

Радна свеска, Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница – радни уџбеник, Душка Милић, Татјана Митић

 

Математика

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

 

Свет око нас

Уџбеник, Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

Радна свеска,Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовна култура

Уџбеник, Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – Acronolo Pearson

Our Discovery Island 1

Уџбеник и радна свеска  – Linette Ansel Erocak, Janne Perrett

 

 

III РАЗРЕД

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Маријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски, Албина Холод

 

Ликовно – Клет

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе – Невена Хаџи Јованчић

 

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике 3”, музичка култура за трећи разред основне школе -Гордана Илић

 

Српски језик – Нови логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

 

Енглески – Акроноло

Our Discovery Island Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе – Sagrario Salaberri

Our Discovery Island Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе – Sagrario Salaberri

 

 

IV РАЗРЕД

 

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе- Сенка Тахировић

„Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе – Сенка Тахировић, Момчило Степановић

 

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе – Гордана Илић

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе – Гордана Илић

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

 

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Соња Чабрић

 

Енглески – Клет

Playway to English 4. – убеник – Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

Playway to English 4. – радна свеска– Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

 

 

V РАЗРЕД

 

Српски језик

„НОВИ ЛОГОС” Уметност речи,читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи,граматика за пети разред основне школе; Јелена Срдић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности; Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Јелена Срдић

Математика

„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

 

Географија

„НАША КУЋА ЗНАЊА” Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

Јелена Поповић

Историја

„ФРЕСКА” Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

Биологија

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе; Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

Информатика и рачунарство

„EДУКА” Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе Катарина Алексић,

Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

 

Техника и технологија

„KLETT” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

 

Музичка култура

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик

„ФРЕСКА” RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) JennyDooly

 

Немачки језик

„KLETT” MAGNET 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 6. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОД.

 

Српски језик – Klett

„Извор“, Читанка за шести разред основне школе  –  Зона Микаљ, Зорица Несторовић

Граматика 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевност за шести разред –  Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар

 

Математика – Герундијум

Уџбеник за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

 

Географија – Вулкан

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Јелена Поповић

 

Историја – Нови Логос

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Др Душко Лопандић, Ивана Петровић

 

Биологија – Klett

Уџбеник биологије за шести разред основне школе – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Нешић

 

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

 

Техника и технологија – Klett

Уџбеник технике и технологије за шести разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

 

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

 

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

 

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе 2019.– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

Уџбеник енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2 –  Jenny Dooley

Радна свеска енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2  –  Jenny Dooley

 

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

 

VII РАЗРЕД

 

Биологија – Герундијум

Биологија 7, за 7. разред основне школе – Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе – Славица Нинковић, Томка Миљановић

Математика – Герундијум

Математика за 7. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

ТИО – Клет

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми разред основне школе –  Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

„Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за конструкторско моделовање – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Сазнање

Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе – Мићо м. Митровић

Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе –

Мићо М. Митровић

Географија – Клет

„Географија 7”, уџбеник за шести разред основне школе – Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Хемија – герундијум

Хемија за 7. разред основне школе – др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе – др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Историја – БИГЗ

Историја 7, уџбеник – Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика – БИГЗ

Информатика и рачунарство 7, уџбеник -Никола Клем, Небојша Лазовић

Српски језик – Клет

„Пут”, читанка за седми разред основне школе – Зорица Несторовић, Златко Грушановић

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе – Весна Ломпар

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе – Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Енглески – ДАТА СТАТУС

To The Top3– H.Q.Mirchell

To The Top3, радна свеска – H.Q.Mirchell

Немачки – Клет

Магнет 3, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Магнет 3, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

VIII РАЗРЕД

 

Географија – Клет

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Српски језик – Клет

„Речи мудпости”, читанка за осми разред основне школе – Зорица Несторовић, Златко Грушановић

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе – Весна Ломпар

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе – Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Историја – Клет

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе – Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић

ТИО – Клет

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе –  Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

„Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско моделовање – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Сазнање

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Мићо м. Митровић

Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе –

Мићо М. Митровић

Информатика – БИГЗ

Информатика и рачунарство 8, уџбеник -Никола Клем, Небојша Лазовић

Биологија – Герундијум

Биологија 8, за 8. разред основне школе – Верица Матановић, Милица Станковић

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе – Славица Нинковић

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – герундијум

Хемија за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Енглески – ДАТА СТАТУС

To The Top4 – H.Q.Mirchell

To The Top4, радна свеска – H.Q.Mirchell

Немачки – Клет

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

 

 


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. И 5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ


 

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2016/17. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

 

I РАЗРЕД

Свет око нас – Едука

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б)

Мудрица – свет око нас 1, збирка задатака

Математика – Едука

Уџбеник са радним листовима (1а и 1б)

Српски језик – Едука

Нови Буквар са наставним листовима

Читанка

Радна свеска уз читанку са поукама

Енглески – Акроноло

II РАЗРЕД

Свет око нас – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Нови логос

Уџбеник

Српски језик – Нови Логос

Читанка „Уз речи растемо“

Латиница

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Енглески – Акроноло

III РАЗРЕД

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Клет

Уџбеник „Свет у мојим рукама“

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике“

Српски језик – Нови логос

Читанка „У свету речи“

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

Енглески језик – Акроноло

IV РАЗРЕД

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Клет

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Радна нотна свеска

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник са тематским атласом

Радна свеска

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи“ Читанка

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Енглески језик – Клет

V РАЗРЕД

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – БИГЗ

Уџбеник

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

Српски језик – Клет

Читанка „Мост“

Граматика

Радна свеска

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Енглески – ДАТА СТАТУС

Немачки – Магнет 1, Клет

VI РАЗРЕД

 

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Српски језик – Клет

„Корак“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Енглески  – ДАТА СТАТУС

Немачки  – Магнет 2, Клет

VII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – БИГЗ

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Пут“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик  – Магнет 3, Клет

VIII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – Герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – Клет

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Речи мудрости“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик – Магнет 4, Клет

Advertisements