Организација рада ученика у боравку

Prezentacija boravka u OŠ „Pavle Savić“

2016/17. година

Боравак ради до 18:00.

Дневни распоред активности

7:00 – 8:30 – долазак деце у боравак

8:30 – 9:00 – слободно време

9:00 – 9:20 – ужина

9:20 – 10:50 – израда домаћих задатака

10:50 – 11:30 – слободне активности

11:40 – 12:10 – ручак (1. група)

12:35 – 13:00 – ручак (2. група)

13:00 – 14:00 – слободно време

14:00 – 15:00 – израда домаћих задатака

15:00 – 15:20 – ужина

15:20 – 15:50 – израда домаћих задатака

15:50 – 16:30 – слободне активности

16:30 – 17:00 – сређивање боравка и одлазак кући

Advertisements