Организација рада ученика у боравку

Prezentacija boravka u OŠ „Pavle Savić“

2018/19. година

Боравак ради до 18:00.

Дневни распоред активности продуженог боравка

Време Активности
6:30 – 8:30 Пријем ученика у боравак и слободно време
8:30 – 9:00 Доручак
9:00 – 10:00 Слободне активности
10:00 – 11:30 Самосталан рад ученика
11:30 – 12:00 Ручак I група / Рекреација – боравак на ваздуху
12:30 – 13:00 Ручак II група / Рекреација – боравак на ваздуху
13:00 – 13:45 “Џудо у школи“ / Слободно време
14:00 – 15:00 Самосталан рад ученика
15:00 – 15:20 Ужина
15:35 – 16:00 Одмор
16:00 – 17:00 Слободне активности
17:00 – 18:00 Сређивање боравка и слободно време