Организација рада ученика у боравку

Prezentacija boravka u OŠ „Pavle Savić“

2017/18. година

Боравак ради до 18:00.

Дневни распоред активности

6:30 – 8:40 – слободне активности

8:45 – 9:05 – ужина

9:10 – 9:45 – одмор

9:50 – 11:10 – самостални рад

11:30 – 12:о0 – ручак (1. група)

12:30 – 13:00 – ручак (2. група)

13:10 – 13:25 – ужина

13:30 – 14:00 – слободне активности

14:00 – 15:00 – самостални рад

15:00 – 15:20 – ужина

15:35 – 16:00 – одмор

16:00 – 16:30 – самостални рад

16:30 – 18:00 – слободне активности.

 

Цена ручка у продуженом боравку је 210,00 динара.

Advertisements